Styrelsen

Ledamöter

STYRELSE NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER  VALD FÖR PERIODEN
Ordförande Annika Billström
Klöverstigen 5
Tel: 070-771 84 00
annika.billstrom@inchefia.se 
2019-2020
Vice ordförande Olov Blix
Aklejastigen 5
070-589 96 50
olov@blix.se
2019-2021
Kassör Leif Brändefors  
Aklejastigen 1
Tel: 070-873 19 60

leifbrandefors@hotmail.com

2019-2021
Sekreterare Lennart Cantell
Björnbärsstigen 4
Tel: 070-3476258
lennart.cantell@hotmail.com
2019-2020
 Ledamot Christer Ekermann
Timotejstigen 4
076-540 44 80
christer.ekermann@gmail.com
2019-2020
Suppleant Erik Gutenwik
Rotstigen 18
Tel: 070-608 88 27
erik.gutenwik@outlook.com
2019-2020
Suppleant Göran Bergius
Hallonstigen 9
070-539 78 68
goran.bergius@gmail.com
2019-2020
REVISORER  
Revisor Ninni Ossmark 2019-2020
Revisor Stefan de Maré 2019-2020
Revisor suppleant  Helen Tvrtkovic Almström 2019-2020