Valberedning

Inför årsstämman förbereder valberedningen förslag på kandidater till styrelsen, suppleanter och revisorer.

Kontakta gärna valberedningen i god tid före årsstämman om du själv vill ställa upp på ett förtroendeuppdrag eller känner någon i området som skulle vara en lämplig kandidat.

Valberedningen

Ingela de Maré (sammankallande) Tel: 08-664 21 63

John Glas, Tel: 070-5307867

Göran Allernäs Kafle, Tel: 072-555 10 20