Möte med Region Gotland om avsaltningsanläggningen

Den 18 november hade representanter från Kvarnåkershamns södra samfällighetsförening ett informellt möte med ansvariga för projektering av reningsanläggningen i Kvarnåkershamn.

– Vi fick klart för oss att projektet ännu befinner sig i ett så tidigt skede att det inte finns specificerade tidsplaner. Klart är dock att målet för anläggningen är att den ska driftsättas under hösten 2018, säger styrelsens informationsansvarige Lennart Cantell. Det är en rad tillstånd, bygglov och annat som först måste beviljas.

Vattnet kommer att hämtas från en ledning som sträcker sig ca 1 500 meter ut i havet, från stranden. Ett pumphus med en byggnadsyta på ca 25 kvm kommer att finnas en bit från stranden.

Själva avsaltningsprocessen kommer ske i en anläggning i området placerad där nuvarande reningsverk ligger. Möjligen kommer den uppta en yta på uppemot ca 1800 kvadratmeter.

Anläggningen skall i huvudsak betjäna södra Gotlands vattenbehov där det råder en mycket besvärligt vattensituation. Under 2017 och fram till den nya anläggningen tas i drift kommer inte några nya anslutningar till ledningsnätet kunna beviljas. Det är således mycket angeläget att lösa vattenfrågan på Gotland.

Läs också:

Läs om projektet för avsaltningsanläggningen på Region Gotlands hemsida »

Kvarnåkershamn får Sveriges största bräckvattenverk »

En kommentar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *