Stranden rensad och fri från släke

I sommar röjs stranden i Kvarnåkershamn på släke, gammal rutten tång och sjögräs, av Smedbergs gård AB i Ekeby. Föreningen har fått LOVA-bidrag från Länsstyrelsen och skjuter även till pengar från underhållsbudgeten, vilket gör det möjligt att anlita en entreprenör för att hålla stranden fin.

Uffe Smedberg röjer Kvarnåkershamns strand från släke.

– Det är omöjligt att svara på exakt hur ofta man måste röja för att alltid ha en fin strand, det beror på, kan man säga. Uffe Smedberg skrattar och fortsätter: Om det blåser mycket kan det komma in mer släke, men det kan också komma drivande längs kusten, så om ”grannen” inte röjer kan den samfällighet som röjer faktiskt råka ut för att få ta rätt på omkringliggande stränders släke också. Det är också skillnader från år till år hur stora insatser som behövs.

Förbättrad vattenkvalitet

När bilderna tas i mitten av juni ligger det mest ett sjögräs som heter grönslick i strandkanten. Rutten grönslick luktar avlopp.

Uffe Smedberg rensar i år 16 stränder runt om på Gotland. Med 8 års erfarenhet har han sett stora förbättringar i de vikar och vid de stränder han underhåller:

– De vattenprover vi tagit visar på märkbart minskade halter av kväve och fosfor när släken försvinner. Dessutom återfår stränderna sina fasta och fina bottnar av vit härlig sand. Kvalitetsförbättringen i de badvikar vi underhåller går mycket snabbare än jag någonsin kunnat tro, säger Uffe.

Släke som ligger kvar år efter år bryts ner till stora mängder humus, som blandas in i sanden och bildar brun dyig botten. Den näringsrika släken som kastats upp på land under vinterhalvåret ger förutsättningar för mållor, vass och annan oönskad växtlighet att etablera sig på stranden och kan på några år täcka sanden helt. Efterhand etablerar sig ofta även tallplantor. På några årtionden kan en fin havsvik med sandstrand växa igen helt och hållet.

– Det är ofta gammal släke som kommer in när vindarna ligger på, sedan vänder vinden eller det blir lågvatten och då åker en del med ut igen. Det ligger där och skvalpar ett par hundra meter ut på några meters djup, och vid nästa kraftiga pålandsvind kommer det tillbaka. Men om man rensar blir det på sikt bättre och bättre.

Smedbergs har utvecklat maskiner och redskap för att kunna röja vikarna så skonsamt och fint som möjligt. De tar upp släke men slår även av en del av vassen för att den inte ska ta mer och mer utrymme i anspråk.

– Det är delvis som att rensa ogräs i en rabatt. Om man inte rensar bort ogräset efterhand, så är snart rabatten helt igenvuxen.

Återvinning

Släken används huvudsakligen till jordförbättring i lantbruket. En stor del sprids efter kompostering direkt på åkermark, resten används som matjord och till utfyllnad.

– Släke som ligger orörd på stränderna och i vattnet förmultnar väldigt långsamt, men när man tar upp den och lägger i hög så går förmultningen väldigt snabbt. En hög är oftast luktfri inom ett dygn när de illaluktande svavelgaserna försvunnit, berättar Uffe.

Vattenprover visar på märkbart bättre kvalitet där stränderna rensas från släke.

LOVA-bidrag för bättre havsmiljö

LOVA står för lokala vattenvårdsprojekt och det syftar till att främja åtgärder som förbättrar kustvattenkvalitet och havsmiljön. Gotlands Länsstyrelse har beviljat samfälligheten LOVA-bidrag och vårt projekt heter ”Släkerensning Kvarnåkershamn” och det leds av Lennart Cantell och Göran Bergius, som ansvarar för projektet genom Kvarnåkershamns styrelse.

– Det känns väldigt bra att vi kan göra den här insatsen för både havsmiljön och badplatsen, och därmed öka kvaliteten vid vårt bad, säger Lennart Cantell. Det blir så mycket trevligare att ha en badplats fri från släke, jämfört med att behöva vada ut i en brunsvart sörja som luktar illa.

Vi kommer att röja undan släke så ofta som det behövs under 2018 och så får vi utvärdera hur det har gått när året är slut.

– Det är viktigt att entreprenören Smedbergs får jobba när de är på plats hos oss. Om du har frågor kan du vända dig till Lennart Cantell i styrelsen. Hindra inte vår entreprenör under pågående arbete. Det är röjt och klart på en liten stund och sedan är stranden fin och fri från släke och vi kan vistas, sola och bada på stranden utan att störas av släken, avslutar Lennart.

Frågor om röjningen av släke eller om LOVA-projektet besvaras av Lennart Cantell på telefon 070-347 62 58.

Läs mer om LOVA »

Artikel om LOVA i Hela Gotland.se »

Stranden före rensning.
Kvarnåkershamn får en fin badstrand när släke och ogräs rensas bort.
Det är svårt att avgöra hur ofta stranden behöver rensas under en säsong.
Släken blir bland annat näringsrik jordförbättring i lantbruket.
Det blir trevligare att lägga ut badlakanet på en rensad sandstrand än att försöka skutta runt högar av rutten tång och sjögräs.

 

 

 

 

 

Släken återanvänds som fyllnadsmaterial, gödning och jordförbättring.

 

 

 

 

 

 

 

Text och foto: Pia Löfqvist Gustafsson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *