OM

Kvarnåkershamn

Kvarnåkershamn

Kvarnåkershamn är en av de vackraste platserna på Gotland med fantastiska strandängar och oändliga promenadstråk. Beläget cirka 5 mil söder om Visby.

Mellan Borum  i norr och Petesgården i söder är det mer än 5 kilometer härlig natur där du kan promenera, springa eller cykla och samtidigt uppleva ett rikt växt-, fågel- och djurliv.

I Kvarnåkershamn finns åtskilliga fastigheter där såväl vinterfastlänningar som gotlänningar tillbringar sin lediga tid med rekreation, bad och avkoppling.

Hitta hit

Hjärtstartare

Det finns en gemensam hjärtstartare hos Björn Lindberg på Grenstigen 22 i carporten.

Brandskydd

Det är varje fastighetsägares ansvar att ha brandvarnare och fungerande brandsläckare.

Läs mer om detta på Brandskyddsföreningens hemsida.

Allmänningarna

Kvarnåkershamns södra samfällighets gemensamma mark sköts av föreningen genom styrelsen. Den odlingsbara arealen arrenderas ut och i arrendeavtalen regleras mycket noga till exempel att det måste finnas stigar så att de boende kan gå och cykla till havet, vilka grödor som får odlas och annat.

Ängsmarken mellan husen i området slås en gång per år och skogen sköts genom en skogsvårdsplan som styrelsen förvaltar. Det är okej att som enskild medlem klippa ängsmarken närmast sin eget hus om så önskas. Då minskar dessutom brandrisken och det blir mindre ”mysigt” för rabbisarna (vildkaninerna) att gömma sig i det höga gräset nära vår bebyggelse.

Badplats och brygga

Kvarnåkershamns badplats och brygga är en allmän badplats som är tillgänglig för alla.

Bryggan sköts om och underhålls av föreningen. Stranden städas av föreningen på den årliga vårstädningen. Under 2018 rensas stranden från släke av en entreprenör på uppdrag av föreningen. Rensningen är även en del av ett vattenvårdsprojekt LOVA vilket ger ekonomiskt stöd för släkerensning.