Om Kvarnåkershamn

Kvarnåkershamn är en av de vackraste platserna på Gotland med fantastiska strandängar och oändliga promenadstråk.

Mellan Borum  i norr och Petesgården i söder är det mer än 5 kilometer härlig natur där du kan promenera, springa eller cykla och samtidigt uppleva ett rikt växt-, fågel- och djurliv.

I Kvarnåkershamn finns åtskilliga fastigheter där såväl vinterfastlänningar som gotlänningar tillbringar sin lediga tid med rekreation, bad och avkoppling.

Hitta hit

Kvarnåkershamn ligger ca 5 mil söder om Visby, se kartan.

Hitta oss på Facebook

Facebook.com/groups/Kvarnakershamn       som är en Offentlig grupp

Endast för fastighetsägare med familj i Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening skapades den 29 juli 2020 den nya Facebookgruppen ”Kvarnåkersvallen” som är en Privat grupp .

Hjärtstartare
Det finns en gemensam hjärtstartare hos Björn Lindberg på Grenstigen 22 i carporten.

Mer om hjärtstartaren »

Brandskydd
Det är varje fastighetsägares ansvar att ha brandvarnare och fungerande brandsläckare.

Brandskyddsföreningens information om brandsäkerhet i fritidshus »

Allmänningarna
Kvarnåkershamns södra samfällighets gemensamma mark sköts av föreningen genom styrelsen. Den odlingsbara arealen arrenderas ut och i arrendeavtalen regleras mycket noga till exempel att det måste finnas stigar så att de boende kan gå och cykla till havet, vilka grödor som får odlas och annat.

Ängsmarken mellan husen i området slås en gång per år och skogen sköts genom en skogsvårdsplan som styrelsen förvaltar. Det är okej att som enskild medlem klippa ängsmarken närmast sin eget hus om så önskas. Då minskar dessutom brandrisken och det blir mindre ”mysigt” för rabbisarna (vildkaninerna) att gömma sig i det höga gräset nära vår bebyggelse.

Badplats och brygga
Kvarnåkershamns badplats och brygga är en allmän badplats som är tillgänglig för alla.

Bryggan sköts om och underhålls av föreningen. Stranden städas av föreningen på den årliga vårstädningen. Under 2018 rensas stranden från släke av en entreprenör på uppdrag av föreningen. Rensningen är även en del av ett vattenvårdsprojekt LOVA vilket ger ekonomiskt stöd för släkerensning, läs mer här»

Underhåll av gemensamma ytor
Området sköts av ett antal olika entreprenader enligt plan och på uppdrag av styrelsen. I verksamhetsplanen beskrivs vad som kommer att göras det närmaste verksamhetssåret »

Tillbyggnation, nybyggnation och markarbeten
Tips och råd för den som går i byggtankar. Läs ”Hjälpreda för bygg- och markärenden”