Första hjälpen och hjärtstartare

Hjärtstartaren finns på Grenstigen 22, i carporten, och är fri att användas av alla vid behov.

Grenstigen 22

Larmnummer: 112 – SOS Alarmering, vid akut behov av ambulans, polis och räddningstjänst. 1177 – Vårdguid och sjukvårdsrådgivning. 11414 – Polisen, för icke akuta ärenden. 11313 – Informationsnummer för att ge eller få information om större olyckor, kriser och händelser i samhället.

”Hjälp den som är i nöd. Alla kan göra något och det du gör kan rädda liv!”

L – A B C: L – Livsfarligt läge A – Andning B – Blödning C – Cirkulation Den 13 juli 2016 genomfördes en kurs i första hjälpen där de 16 deltagarna även fick lära sig att hantera hjärtstartare. Kursen utfördes av utbildningsledare från Hemse Röda Korset.

CXAR6533