Begränsad framkomlighet vecka 35

Under vecka 35, det vill säga 27 augusti till 2 september kommer Kvarnåkershamnsvägen vara avstängd mellan Grenstigen och Kvarnvägen.

Avstängningen innebär att de som tar sig till och från sin fastighet via Lofthusvägen får åka via Kvarnvägen, förbi badplats och Snoder, skyltat Borum från väg 140.

De som åker till och från sin fastighet via Grenstigen kan åka via Kvarnåkershamnsvägen.

Under vecka 35 kommer den pollare som stänger av Björnbärsstigen och Rotstigen att vara upplåst och borttagen för att underlätta för boende som behöver ta sig till och från området via Kvarnåkershamnsvägen.

Avstängningen av vägen beror på att Kvarnåkershamns bräckvattenverk ska kopplas in till befintligt vattennät under nästa vecka.