70000 turister på ön i vecka 28!

– Enligt Destination Gotlands prognos beräknas det vara cirka 70 000 turister på ön i vecka 28. Hur många de är i veckan som börjar nu på måndag den 19 juli 2021 återstår att se.
Varför trängas i Visby när man till exempel kunde vara med igår på lördag den 17 juli när det var dags för slåtter i Prästänget i Silte?
Ett bandtun omger änget på tre sidor. Det hävdade änget ägs av Havdhems församling och sköts av Silte Bygdegårdsförening. -De moment som ingår i ett traditionellt slåtterår är fagning, slåtter, lövtäkt, efterbete och röjning
Alla var välkomna en kort eller lång stund på dagen. Efter kluckutei kl.10 var det dags att slå med lie. Ett absolut måste är välslipade eggar på liarna. Man hjälptes åt att räfsa ihop det slagna höet som sen forslades bort med traktor och vagn. Det slagna gräset blev foder till bl.a. islandshästarna nästgårds.
Jan Lundqvist visar en äldre typ av lie.
Per Johansson gör en särskild blandning för att få en effektiv slipning.
Slipstenar och kunskapen kring hur man skärper en egg är alltid intressant. Det kan eventuellt bli en kurs om detta framöver. Och då i Bygdegården.
Änget blev nyslaget rätt så snabbt och då väntade mat. Matlaget, här med Elisabeth, och nedan med Anders, hade laddat upp rejält så att alla blev nöjda och glada.

En lagom sommarljum dag i skimrande grönska bidrog till den goda stämningen bland deltagarna
Nu får du faktiskt resa på dig och gå och hämta en kratta!
Ivar Hallviden höll ordning på den långa matkön, men funderade nog på att bli brandman istället.
Han såg också till att portionerna blev exakt lika stora.
Matglädje med kassler, korv och annat gott,
Mats Carlsson, ordf. i Silte Ängskommitté, tackade alla, och passade på att berätta om att det var en aktivitet kvar i år, nämligen agtaksläggning av lammgiften nere vid Sigleifs kvior och också att laga taket på russgiften. Preliminärt datum den 5 sept.

UR ”GOTLANDS ÄNGAR” STÅR DET ATT LÄSA:
”SOM PÅ MÅNGA ANDRA HÅLL PÅ GOTLAND HITTAR MAN DE GAMLA GÅRDSLÄGENA FRÅN JÄRNÅLDERN VID DE NUVARANDE SOCKENGRÄNSERNA. DETTA HAR ALLTSÅ VARIT BRUKNINGSCENTRUM EN GÅNG I TIDEN. PÅ SKATTLÄGGNINGSKARTAN FRÅN ÅR 1700 SER MAN ATT ALL MARK RUNTOM, BÅDE I HABLINGBO OCH UPP I SILTE, BRUKADES SOM ÄNG.

IDAG HÄVDAS NORRA DELEN AV PRÄSTJORDEN, NÄRMAST SKIFTESVÄGEN FRÅN 1800-TALET. DEN GAMLA VÄGEN GÅR SNETT GENOM DEN NORDÖSTRA DELEN AV ÄNGET. EN BANDTUN OMGER MARKEN PÅ TRE SIDOR.

I TEXTEN TILL DEN GAMLA 1700-TALSKARTAN BENÄMNS DETTA SKIFTE WIJDENGEN, EN MAGER HÅRDVALLSÄNG MED NÅGRA EKAR. UNDER EN PERIOD FRAM TILL 1971-72 HÄVDADES ÄNGET INTE ALLS. EN RÖJNING GJORDES OCH DÄREFTER SKÖTTES ÄNGET, GENOM MATS MELIN OCH SILTE HEMBYGDSFÖRENING.

UNDER 1980-TALET AVTOG HÄVDEN IGEN, MEN 1996 TOGS DEN ÅTER UPP, I SAMBAND MED EN NY RÖJNING. IDAG ÄR ÄNGET VÄLHÄVDAT.

KRING EN STOR SLÄTT I MITTEN STÅR EK, ASK, ALM, HASSEL OCH ENSTAKA TALLAR OCH BJÖRKAR SPRIDDA. UNDER FÖRSOMMAREN BLOMMAR ORKIDÉER SOM NATTVIOL OCH SANKTPERSNYCKLAR.”

Två eldsjälar i Silte Bygdegårdsförening, Jan och Britta Lundqvist underhåller med Vardesveisu (Allan Nilsson)
-Efter lite mer räfsande så var det dags igen, nu för otendag, alltså eftermiddagsfika. Den som var hågad kunde dessutom undfägnas annan dryck.
Förhoppningsvis har en del av våra hjärtligt välkomna 70000 turister i den gångna veckan fått uppleva den så betydelsefulla samvaron mellan ortsbor och fritidsboende och besökare i största allmänhet! Just den här veckan var det dessutom slåttern runtom på ön som gav fina tillfällen till detta.

// G A K