Kompletterande information inför extrastämman 5 november