Årsstämma den 22 juli i Siltegården

Årets ordinarie föreningsstämma gick av stapeln i Siltegården, som så många gånger tidigare. 45 personer, representerande 35 fastigheter, närvarade på mötet. Lite klent intresse kan tyckas då vi är 120 fastigheter i området men det är inte så lätt att konkurrera med ett strålande sol och badväder. 

Efter lite fika med kaffe, te och kakor inleddes stämman. Per Hansson, mötesordförande, guidade oss genom alla punkter i agendan på ett utmärkt sätt.  (material finns att läsa under separat rubrik).

På mötet gav Lars Sundström en gedigen genomgång av skogsvårdgruppens planerade gallring under hösten och så lämnade Thomas Ekelund och Christer Ekermann en rapport av vårens storartade underhåll/reparation av vår badbrygga. Det är ju f.n. den ideella föreningen Rädda Badbryggan i Kvarnåkershamn som utför dessa arbeten.

2 styrelseledamöter lämnar sina uppdrag i och med stämman. Ett stort tack till Robin Ljungar och Karin Stark Ludvigsson för den gångna tiden. Två nya medlemmar, Eva Ekermann och Jessika Öhr Hellman valdes in. Vi hälsar de båda hjärtligt välkomna till styrelsen och vi ser fram emot ett spännande år tillsammans framöver.

Hälsningar

Styrelsen