Kvarnåkershamn får Sveriges största bräckvattenverk

Dagens Gotlands Allehanda rapporterar att Region Gotland har beslutat påskynda arbetet med ett nytt bräckvattenverk i Kvarnåkershamn efter sommarens vattenkris.

Anläggningen blir Sveriges största och förhoppningen är att den ska stå klar redan till sommaren 2018.

– Styrelsen för Kvarnåkershamns Södra Samfällighetsförening kommer att informera sig om projektet och återkopplar till de boende i området så snart vi vet mer, säger ordförande Anders Almroth.

Fakta:

  • Sveriges största bräckvattenverk
  • Kapacitet: Kommer att producera 5 000 kubikmeter vatten per dygn
  • Beräknas stå klart sommaren 2018
  • Kostnad: 171 miljoner kronor
  • Kvarnåkershamn ska försörja stora delar av södra Gotland, från Tofta och söderut
  • Öns första bräckvattenverk i Herrvik producerar 500 kubik
  • Placering: Bredvid befintliga avloppsreningsverket.

Läs också:

Läs om projektet för avsaltningsanläggningen på Region Gotlands hemsida »

 

2 kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *