En styrelse i arbete – Röjer längs vägarna

Att röja längs vägarna så att inte träd och grenar ska falla ner på vägarna i området, är det vad vi kallar styrelsearbete? Kanske inte i vanlig mening, men Kvarnåkershamns styrelse räds vare sig traditionellt styrelsearbete eller litet mer fysiska insatser.

Under hösten har styrelsen varit i kontakt med Länsstyrelsen om bidrag för att röja vid bronsåldersgravarna vid Grenstigen och Hallonstigen. De har också kontaktat Trafikverket om bidrag för drift av Lofthusvägen och Grenstigen. Och, inte nog med det, en fin dag i september tog delar av styrelsen på sig oömma kläder. De gick ut och sågade och klippte och bar grenar och sly.

Vagarbete
Björn Lindberg, Lennart Cantell och Anders Almrot röjer längs vägarna i området. Foto: Lennart Cantell

Höstrustning av vägar

– Att röja längs vägarna är något som behöver göras för att minska risken att höststormar och tung snö drar ner grenar på vägarna så att de inte blir framkomliga, berättar Lennart Cantell. Vi hade möjlighet att lägga några timmar på det här samtidigt som vi kunde inspektera vägarna i området och diskutera detaljer i underhållsplanen för våra vägar.

Även vägarna har fått en översyn under hösten då hål och sättningar har fyllts igen inom Lofthusområdet.

Söker bidrag för vägunderhåll

För att säkra underhållet i området har styrelsen även arbetat för att vidga föreningens kontakter med Trafikverket. Ordförande Anders Almrot berättar:

– Vi har varit i kontakt med Trafikverket och undersökt möjligheten att få bidrag för drift av Lofthusvägen och Grenstigen. I samband med det utfördes en gemensam besiktning av området och Trafikverket anser att föreningen ska kunna få bidrag med 10 000 kronor per år under förutsättning att det fattas ett beslut av vägens ägare vid årsmötet. Det här ser vi mycket positivt på och ser fram emot att berätta mer om vid nästa årsmöte.

Vill göra fornlämningar mer tillgängliga

I skogen som ligger parallellt med Grenstigen och Hallonstigen finns bronsåldersgravar, som är markerade på Riksantikvarieämbetets karta över fornlämningar.

– Styrelsen har varit i kontakt med Länsstyrelsen och ansökt om bidrag till röjning för att göra gravarna mer tillgängliga och lätta att hitta, säger Anders Almrot. Vi har fått ansökan godkänd och röjningsarbetet påbörjas inom kort. Förhoppningen är att vi ska ha en rösad led fram till gravarna till sommaren 2017.

Sammanfattningsvis har alltså Kvarnåkershamns vägar fått sig en rejäl ”omgång” under hösten 2016.

Björn Lindberg, Lennart Cantell och Anders Almrot en dag i september:

img_0166

img_0156

 

img_0164Foto: Lennart Cantell

Hitta fornlämningarna i området via Riksantikvarieämbetets fornsök »