Koll på rabbisarna

Från och till är de gotländska vildkaninerna, rabbisarna, så många att de gör märkbar åverkan i såväl villaträdgårdar som på odlade grödor. Tidigare under året har vi kunnat konstatera att det varit mycket rabbisar i Kvarnåkershamn, men nu har beståndet minskat.

Foto: Cheryl Empey, Freeimages.
Foto: Cheryl Empey, Freeimages.

För att hålla beståndet av rabbisar under kontroll i vårt område har styrelsen haft kontakt med Silte viltvårdsförening, som nu ser till att beståndet hålls på en rimlig nivå. 

Styrelsen har även talat med Länsveterinären som bekräftar att det för närvarande pågår ett utbrott av kanin-gulsot på olika håll i Sverige, samt att det även rapporterats in fall av viruset från Gotland.

Storleken på rabbisbeståndet varierar naturligt från tid till annan och kan till exempel påverkas av olika sjukdomsutbrott. Enligt Silte viltvårdsförening anses nu beståndet ha minskat något.

Läs mer här »