Tips om hantering av sopor

Betalsopsäck, extra hämtning, avgifter och hämtställen. Det är inte så lätt att göra rätt när vi ska hantera våra sopor under ett besök i Kvarnåkershamn. För närvarande ligger det flera betalsäckar längs vägarna i området som inte blivit hämtade. Här kommer några tips för att det ska bli en så bra och fungerande hantering av soporna i området som möjligt.

Hämtperiod

Om du har ett fritidshusabonnemang för din sophämtning så hämtas soporna varannan vecka under perioden vecka 20 till 37 enligt schema.

För att ditt sopkärl ska bli tömt är det viktigt att du gör det tillgängligt. Lofthusområdet har hämtställen längs Lofthusvägen vid ett par av parkeringsplatserna. Övriga hus i Kvarnåkershamn får ställa fram sina kärl längs vägen utanför sin tomt.

Hjälp en granne!

Om du behöver hjälp att rulla ut och tillbaka ditt sopkärl – be en granne som är på plats om hjälp. Nästa gång kan du säkert återgälda tjänsten.

Har du mer sopor än vanligt?

Om du under ordinarie hämtperiod har mer sopor än vanligt går det att köpa en betalsopsäck för blandat avfall. Säcken kostar 83 kronor och finns att köpa i livsmedelsbutiker samt på Destination Gotlands färjor.

Sopsäckar som blir stående länge på marken drar till sig råttor, möss och andra djur. Det är därför viktigt att soporna inte blir stående.

Under ordinarie hämtperiod (v. 20-37) kan du ställa säcken där dina sopkärl brukar placeras för hämtning under förutsättning att det är hämtning inom ett par dagar. Är det längre tid än 2-3 dagar till hämtning ska säcken lämnas till en återvinningscentral (finns bland annat i Hemse och Klintehamn, eller alla återvinningscentraler» ). Det går också att lämna betalsäcken vid containern som finns före incheckningen till Destination Gotland, eller beställ extra hämtning, se nedan.

Extra hämtning – budhämtning

Det går också att beställa extra hämtning och budhämtning av sopkärl och betalsäck utöver ordinarie sophanteringsabonnemang, till exempel på vintern för dem som har fritidshusabonemang (dvs ingen sophämtning under v1-v19 och v38-v52).

Ring och beställ hämtning!

Tänk på att du måste ringa till Kundtjänst på Teknikförvaltningen och beställa hämtning eller budhämtning om du vill att dina sopor i det vanliga sopkärlet eller i en betalsäck ska hämtas.

Extra hämtning av sopor kostar 105 kronor per kärl och gång om du önskar hämtning inom 14 dagar. Snabbare hantering kallas budning och kostar 231 kronor per kärl och gång. Då hämtas soporna inom en vecka.

När du har beställt extra hämtning – ställ säck eller kärl på samma plats som soporna hämtas under din ordinarie hämtperiod.

Läs mer »

Källhänvisning

Den här informationen har vi hittat på Region Gotlands hemsida. Vill du veta allt om sophämtning och källsortering kan vi rekommendera dessa sidor:

Övergripande om sophämtning, hushållsavfall, slam och latrin: http://www.gotland.se/avfall

Om betalsopsäcken, den gröna sopsäcken: http://www.gotland.se/37610

Informationsblad om betalsäcken: http://www.gotland.se/72205

Källsortering och återvinning: http://www.gotland.se/1343

Källsorteringsguide: http://www.gotland.se/70210