Klartecken för byggnation av vattenverk i Kvarnåkershamn

På Region Gotlands hemsida kan vi nu läsa att Byggnadsnämnden har gett klartecken till byggnationen av ett bräckvattenverk i Kvarnåkerkershamn.

Efter synpunkter från bland annat Södra Kvarnåkershamns samfällighetsförening har vattenverket flyttats längre in i skogen och en asfaltering av Kvarnåkershamnsvägen planeras.

Läs artikeln på Gotland.se »