Vattenverket flyttas in i skogen och pumpstationen får tjärad fasad

Samfällighetsföreningen har fått gehör för viktiga synpunkter när det gäller förslaget till bygglov för vattenverket.

Den stora vattenverksbyggnaden har flyttats ytterligare 20 meter in i skogen, vilket innebär att avståndet till vägen blir cirka 40 meter. Pumpstationen får en mera traditionell utformning med tjärade träfasader och faltak. Dessutom visar en bullerutredning att ekvivalentnivån blir högst 30 dBA i en radie cirka 100 meter från verket.

Nu har fastighetsägarna fått möjlighet att senast den 1 november yttra sig över den reviderade bygglovsansökan och att senast den 6 november yttra sig över etableringsplan för byggbodar med mera under byggtiden.

Samfällighetens yttranden 

[dg ids=”753,754″]

Kontaktperson för samfällighetens skrivelse är Kristina Berglund, se bifogade dokument.

Relaterade nyheter
Film från Tekniska nämndens sammanträde då Kvarnåkershamns bräckvattenverk fick klartecken.

http://www.gotland.se/97573

Möjligheten att eventuellt få Kvarnåkershamnsvägen asfalterad nämns på P4 Gotlands nyheter den 24 oktober.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/968283?programid=94