Vått vid röjningen för vattenverket

Förberedelsearbetet för etableringen av Kvarnåkershamns bräckvattenverk är nu i full gång och Nybergs Entreprenad/NCC berättar vad som hänt och händer den närmaste tiden:

Nu har skogen röjts och börjat ge plats för etablering av bygget. Vatten- och elanslutning är också på väg att dras fram till byggarbetsplatsen. Inom kort kommer schaktmassor forslas bort och ytterligare markarbeten fortsätter för kommande rörläggning. Vägarna har dikats ut för att underlätta avrinning och Kvarnåkershamnsvägen har hyvlats i väntan på asfaltering.