Hur går det med asfalteringen?

Tommy Grönström på Region Gotland förklarar den regionala beslutsprocessen och hur långt beslutet om asfaltering av Kvarnåkershamnsvägen kommit i den processen:

– Det kan kanske vara litet svårt att veta hur ett beslut som asfaltering av er väg fattas. Förenklat kan man säga att ärendet har kommit en bit på väg redan genom att den första instansen som är Tekniska nämnden har sagt ja till asfaltering av Kvarnåkershamnsvägen. Därefter går frågan vidare till Regionstyrelsens arbetsutskott och de har också sagt ja.

Efter det går frågan vidare till Regionstyrelsen, där den inte varit uppe än. Om de säger ja så är det därefter Regionfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet.

När Regionstyrelse och Regionfullmäktige sagt ja kan arbetet starta, under förutsättning att det är rätt säsong att asfaltera.

Tommy är medveten om hur dålig vägen är nu och bekräftar att NCC/Nybergs som har entreprenaden för bräckvattenverket hyvlar och lagar vägen så länge, så att de kan fortsätta bygget av vattenverket.

De boende i området tipsas om att vägen via Snoder är asfalterad och hel och dessutom används den inte av byggtrafiken.