Väntade trafikstörningar när vattenverksbygget får strömförsörjning

Inom kort kommer el dras fram till Kvarnåkershamns bräckvattenverks byggarbetsplats. Under arbetets gång kan trafiken längs berörda vägar komma att störas.

Det kommer att finnas vägskyltar som informerar om störningarna när det är aktuellt. NCC och Nybergs entreprenad ber om försiktighet under perioderna då arbete pågår längs vägen.