Förslag om utegym på is

Ett av förslagen från senaste årsstämman var att föreningen skulle satsa på en utegymanläggning. Frågan diskuterades livligt och ett förslag om att undersöka möjligheten om en samfinansiering med Region Gotland presenterades.

Bild: Freeimages.com/Rodolfo Belloli

Styrelsen har därför skickat in ett förslag om samfinansierat utegym till Region Gotland och har nu fått svar.

Här följer utdrag ur svaret:
”Region Gotland har utegym endast på några platser runt om i Visby och har hittills inte anlagt några utegym i tätorterna. Vi anlägger inte något på privat mark utan endast på mark som ägs av Region Gotland. Teknikförvaltningen har inte bekostad utegym för dessa summor som ni nämner. Det lite större utegymet vid Norderstrand bekostades till 50 % av bidrag som söktes för att kunna möjliggöra den byggnationen. Utegymet vid Arenahallen har anlagts och tillhör Kultur- och fritidsförvaltningen.”

Kan vi bygga själva?
Även om det inte är aktuellt att Region Gotland bekostar ett utegym i Kvarnåkershamn kan det vara skäl att återkomma till frågan för föreningen längre fram.

Styrelsen tar gärna emot förslag på idéer kring hur vi med egna krafter kan skapa en utegymanläggning.