Strandområdet stängs av när det schaktas för ledningar

Bygget med bräckvattenverket pågår för fullt och NCC/Nybergs entreprenad berättar hur det går:

Bilden är tagen från Kvarnvägen och visar rörgraven längs Kvarnåkershamnsvägen.

En rörgrav är nu grävd för intagsledningen mellan Kvarnvägen och det framtida bräckvattenverket och snart börjar arbetet med sjöledningen.

Strandområdet stängs av

Från och med vecka 4 kommer strandområdet vara avstängt på en sträcka av drygt 100 meter utanför strandstigen norr om Kvarnåkershamnsvägen. Det är då inte möjligt att gå på själva stranden, men strandstigen kan användas för promenad mot badet. 

Från vecka 14 kommer det inte vara möjligt att nyttja strandstigen för att gå eller cykla mot badet.
Det beror på schaktningen som görs för ledningen mellan strandstigen och avloppsreningsverket. Detta påbörjas i vecka 14 och innebär att hela området mellan havet och avloppsreningsverket blir avstängt.

Viktigt att respektera avspärrningarna

Det är viktigt att tänka på att även utanför strandlinjen är det ett djupt schakt. Det är därför farligt att smita förbi avstängningarna genom att vada en bit ut i vattnet.

Byggarbetsplatsen