Kvarnåkershamnsvägen får både asfalt och sänkt hastighet i sommar

Under perioden 15 juni till 15 augusti sänks hastigheten på delar av Kvarnåkershamnsvägen från 70 till 50 kilometer i timmen. Syftet är att göra vägen tryggare för dem som cyklar, går och färdas till och från badplatsen och området.

På de delar av vägen som även framöver kommer att ha hastighetsbegränsningen 70 kilometer i timmen gäller givetvis vanliga trafikregler, det vill säga att förare ska anpassa hastigheten till rådande omständigheter. Sänk farten och visa hänsyn till cyklister, hästar, barn och joggare så att alla kan känna sig trygga.

Nu asfalteras vägen!

I slutet av juni och början av juli kommer Kvarnåkershamnsvägen äntligen asfalteras. Under perioden då vägarbete pågår kan framkomligheten begränsas något. Följ anvisningar på platsen. Det är också möjligt att åka till Kvarnåkershamn via Snoder och Borum.

50-sträckan!

Den nya hastighetsbegränsningen på Kvarnåkershamnsvägens börjar 150 meter före avtagsvägen till Grenstigen. Kvarnvägen och den västliga delen av Kvarnåkershamnsvägen är sedan tidigare hastighetsbegränsad till 50 kilometer i timmen.