Festlig festplats och fler förbättringar

Under våren har de gemensamma ytorna i området fått en ordentlig genomgång.

Fin-fin festplats

Utemöblerna som finns vid tennisbanan och festplatsen har reparerats där det fanns behov och nya bord med bänkar har köpts in och placerats vid festplatsen. Ny gemensam grill har köpts in och festplatsens gräsplan kommer att klippas regelbundet under sommaren. Allt med förhoppningen att festplatsen kommer att nyttjas mer för grillpartyn och sammankomster med fin havsutsikt.

 

Mer tennis i sommar?

Området kring tennisbanan ska rustas upp och arbetet är påbörjat. Styrelsen återkommer när de detaljerade planerna är klara.

Helrenoverad redskapsbod

Redskapsboden är upprustad genom att ruttet virke har bytts ut och boden är nymålad. Marken runt boden har också fått dränering genom att jord har grävts upp och ersatts med singel.

 

 

Slyröjning

Med hjälp av Veteranpoolen har området på bägge sidorna av Lofthusvägen rensats från sly och buskar under våren.

Upprustning av grusvägarna i området

Samtliga grusvägar i området kommer att ses över. De som är i behov av upprustning kommer att hyvlas och få nytt grus. Detta arbete beräknas bli färdigt i mitten av maj.

Förbättrad framkomlighet för utryckningsfordon

Genomfarterna mellan Björnbärsstigen och Rotstigen, samt Grenstigen och Hallonstigen har tidigare stängts av med stenblock. Vissa stenar kommer att ersättas med pollare som kan tas bort vid utryckning av räddningsfordon.

Redo för årets första dopp?

Badbryggan är på plats efter den årliga översynen och underhåll av bryggans fundament. Stranden är rensad från släke genom ett nytt LOVA-projekt via Länsstyrelsen som vi kommer att berätta mer om i en separat artikel inom kort.

Om du vill skänka en slant till reparationer och underhåll av bryggan går det bra att göra det på bg 5649-8512 ange Bryggan i meddelandefältet.