Nu muddras det för vattenverket

Arbetet med Kvarnåkershamns vattenverk pågår för fullt varav många delar kan anas från Kvarnåkershamnsvägen eller utanför avspärrningarna vid havet, medan andra pågår en bit in på byggområdena:

Ledningsschakten för sjöledningen bredvid Kvarnåkershamnsvägen är klara, schaktningen för pumpbyggnaden påbörjad, och bottenplattor är gjutna. Dessutom så är muddringen till havs startad. Muddringen görs för att ledningarna ska kunna fortsätta en och en halv kilometer ut från strandlinjen.

– Med muddringen skapas ett ledningsschakt ut i havet som ledningarna läggs ner i. Därefter täcks de med två meter schaktmassa för att de inte ska spolas iväg av strömmar och vågor, vilket händer om ledningarna ligger fritt på havsbotten, säger Krister Edström, projektchef Nybergs entreprenad.

Tar hänsyn till fågel och fisk

Under perioden april till juni kommer vissa delar av arbetet att ha uppehåll för att inte störa djurlivet i området.

– Vi måste och vill givetvis också ta hänsyn till djurlivet på land och i havet och det här är den period det kommer ungar, därför förlägger vi arbetet runt vattenverket och inte vid hav och strand under denna period.

Anpassad styrka

Att bygga Sveriges största bräckvattenverk sysselsätter många duktiga yrkesmän och kvinnor.

– För några veckor sedan var vi ungefär 15 personer som arbetade med bygget. Vi anpassar hela tiden personalstyrkan utifrån våra behov och vi kommer som mest vara mellan 25 och 30 personer som är sysselsatta här, avslutar Krister Edström, projektchef Nybergs entreprenad.

Frågor om vattenverket

Olov Blix som är vice ordförande i Kvarnåkershamns södra samfällighets styrelse har i uppdrag att följa bygget och är i första hand den du ska kontakta med frågor. Kontaktuppgifter till styrelsen »

Text: Pia Löfqvist Gustafsson Foto: Lennart Cantell