Styrelsen

Uppdaterad 2021-08-04

Ledamöter

STYRELSE NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER   VALD FÖR PERIODEN

Ordförande 

2021-2022

Anna Holmgren                                                                  
Axstigen 3
Tel: 0705-72 31 30
anna.s.holmgren@gmail.com

Styrelseledamot

2020-2022

     
Kassör  
Erik Gutenwik
Rotstigen 18

 

Tel: 0706-08 88 27

erik.gutenwik@outlook.com

Styrelseledamot

2021-2023

Sekreterare 

Robin Ljungar
Rotstigen 12
Tel: 08-762 72 43


Robin.ljungar@tmf.se

Styrelseledamot

2021-2023

 Ledamot

Åsa Brändefors
Aklejastigen 1
0738-85 70 99


asa.brandefors@electrolux.com

Styrelseledamot

2020-2022

     
Suppleant

 

 

Karin Stark
Klöverstigen 2

karin.stark.ludvigsson@hotmail.com

Styrelsesuppleant

2021-2022

REVISORER    
Revisor Per Lagerlöf 2021-2022
Revisor Ingegerd Salomonson 2021-2022
Revisor suppleant  Helen Tvrtkovic Almström 2021-2022