Styrelsen och revisorer 2022-2023 och 2 till 2024

Uppdaterad 2022-08-02

Ledamöter

STYRELSE NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER   VALD FÖR PERIODEN

Ordförande 

2022-2023

Erik Gutenwik
Rotstigen 18

Tel: 0706-08 88 27

erik.gutenwik@outlook.com

Juli 2025 

styrelseledamot 2021-2023

     
     
Sekreterare 

Eva Ekermann 

Timotejstigen 4

Tel: 070-616 19 44

eva@rikvidekonsult.se

Juli 2025 

Styrelseledamot

2021-2023

Kassör

Mikael Nordh

Timotejstigen 3

Tel: 073-0395680

mno@fibosystem.com

 

Styrelseledamot

2022-2024

Ledamot

Per Lagerlöf

Klöverstigen 8

Tel: 070-2531341

per.lagerlof@telia.com

Juli 2025 
Ledamot

Maria Hagberg

Axstigen 12

Tel: 070-3273311

im.hagberg@yahoo.se

Styrelseledamot

2022-2024

 Suppleant

Jessica Öhr Hellman

Kamomillstigen 4

Tel: 070-231 41 77

jessicaohrhellman@gmail.com

Juli 2024 

Styrelsesuppleant

2022-2023

     
     
 

 

 

 

REVISORER 
RevisorIngegerd Salomonson Tel: 070-20049032023-2024
RevisorStefan de Maré Tel: 070-75421632023-2024
Revisor suppleant Helen Tvrtkovic Almström Tel: 070-71732812023-2024