Styrelsen

Ledamöter

STYRELSE NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER  VALD FÖR PERIODEN
Ordförande Anna Holmgren
Axstigen 3
Tel: 0705-72 31 30
anna.s.holmgren@gmail.com
Kassör  
Erik Gutenwik
Rotstigen 18

Tel: 0706-08 88 27

erik.gutenwik@outlook.com

Sekreterare och Suppleant Robin Ljungar
Rotstigen 12
Tel: 08-762 72 43
Robin.ljungar@tmf.se
 Ledamot Åsa Brändefors
Aklejastigen 1
0738-85 70 99
asa.brandefors@electrolux.com
Ledamot

Avgått: 2020-07-25

Kristina Berglund
Björnbärsstigen 10

kristina.berglund.ark@gmail.com

REVISORER  
Revisor Per Lagerlöf 2020-2021
Revisor Ingegerd Salomonson 2020-2021
Revisor suppleant  Helen Tvrtkovic Almström 2020-2021