Styrelsen

Erik Gutenwik
ORDFÖRANDE 2022-2023

Vald för perioden Juli 2025, Styrelseledamot 2021-2023

Eva Åkerman
SEKRETERARE 2022-2023

Vald för perioden Juli 2025, Styrelseledamot 2021-2023

Mikeal Nordh
Kassör 2022-2023

Styrelseledamot 2022-2024

Per Lagerlöf
Ledamot 2022-2023

Vald för perioden Juli 2025

Maria Hagberg
Ledamot 2022-2023

Styrelseledamot 2022-2024

Jessica Öhr Hellman
Suppleant 2022-2023

Vald för perioden Juli 2024

Revisorer

Ingegerd Salomonson
Revisor 2023-2024
Stefan de Maré
Revisor 2023-2024
Helen Tvrtkovic Almström
Revisor Suppleant 2023-2024