Styrelsen och revisorer 2022-2023 och 2 till 2024

Uppdaterad 2022-08-02

Ledamöter

STYRELSE NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER   VALD FÖR PERIODEN

Ordförande 

2022-2023

Erik Gutenwik
Rotstigen 18

 

Tel: 0706-08 88 27

erik.gutenwik@outlook.com

2022-2023

styrelseledamot 2021-2023

     
     
Sekreterare 

Robin Ljungar
Rotstigen 12
Tel: 08-762 72 43

Robin.ljungar@tmf.se

Styrelseledamot

2021-2023

Kassör

Mikael Nordh

Timotejstigen 3

Tel: 073-0395680

mno@fibosystem.com

 

Styrelseledamot

2022-2024

     
Ledamot

Maria Hagberg

Axstigen 12

Tel: 070-3273311

im.hagberg@yahoo.se

Styrelseledamot

2022-2024

 Suppleant

Karin Stark
Klöverstigen 2

Tel: 073-9012942

karin.stark.ludvigsson@hotmail.com

Styrelsesuppleant

2022-2023

 Suppleant

Per Lagerlöf

Klöverstigen 8

Tel: 070-2531341

per.lagerlof@telia.com

Styrelsesuppleant

2022-2023

     
     
REVISORER 
RevisorIngegerd Salomonson Tel: 070-20049032022-2023
RevisorStefan de Maré Tel: 070-75421632022-2023
Revisor suppleant Helen Tvrtkovic Almström Tel: 070-43499432022-2023