Styrande dokument

Policydokument för hur föreningen hanterar GDPR

Uppdaterad 2022-08-01

Styrande dokument 2022-2023 / Obs! samtliga stämmohandlingar, inkl. motion

ARKIVET

Styrande dokument 2021-2022

Ta del av samfällighetens arkiv nedan

Styrande dokument 2020

[dg attachment_pg=”false” paginate=”true” descriptions=”true” limit=”12″ ids=”1877,1653,1711,1712,1656,1645,1647,1642,1741,2640″]

Styrande dokument 2019

[dg attachment_pg=”false” paginate=”true” descriptions=”true” ids=”1506,1212″]

Styrande dokument 2018

[dg ids=”1118″]

Stadgar2018

Styrande dokument 2017

[dg ids=”624″]

Styrande dokument 2016

[dg limit=”12″ attachment_pg=”false” paginate=”true” ids=”249,251,252,253,254,325,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284″]

 

[dg limit=”8″ attachment_pg=”false” paginate=”true” ids=”264,263,255,262,261,260,259,258,257,256″]