Styrande dokument

Uppdaterad 2021-08-04

Policydokument för hur föreningen hanterar GDPR

Styrande dokument 2021-2022

Ta del av samfällighetens arkiv nedan

Styrande dokument 2020

Styrande dokument 2019

Styrande dokument 2018

Styrande dokument 2017

Styrande dokument 2016