Styrande dokument

Här samlas alla styrande dokument.

Uppdaterad 2022-08-01

 

Policydokument för hur föreningen hanterar GDPR
Styrande dokument 2022-2023 / Obs! samtliga stämmohandlingar, inkl. motion
ARKIVET
Styrande dokument 2021-2022

Ta del av samfällighetens arkiv nedan

Styrande dokument 2020

https://www.kvarnakershamn.se/ordinarie-stamma-2020/verksamhetsplan-20-21/

https://www.kvarnakershamn.se/verksamhetsberattelse-2019-2020/

https://www.kvarnakershamn.se/arsredovisning-20190501-20200430/

Styrande dokument 2019

https://www.kvarnakershamn.se/ledning-och-styrning/styrelsen/styrelserummet/verksamhetsplan-2019-2020-5/

Styrande dokument 2018

Stadgar2018

Styrande dokument 2017

https://www.kvarnakershamn.se/ledning-och-styrning/styrelsen/styrelserummet/verksamhetsplan-20172018/