Styrande dokument

Policydokument för hur föreningen hanterar GDPR

Ta del av styrelsens dokumentation i arkiven nedan.

Styrande dokument 2020

Styrande dokument 2019

Styrande dokument 2018

Styrande dokument 2017

Styrande dokument 2016

Arkiv