Valberedning

Christina Sääf
Sammankallande
Lars Sundström
Per Hansson

Valberedningens förslag inför årets ordinarie stämma lördagen den 22 juli 2023

Val av 2 ordinarie styrelseledamöter på 2 år:

Ett år kvar:

suppleant:

suppleant:

Föreningsordförande, ett år:

Val av ordinarie revisorer på ett år:

Val av revisorssuppleant: