Valberedning

Uppdaterad 2021-08-04

Inför årsstämman förbereder valberedningen förslag på kandidater till styrelsen, suppleanter och revisorer.

Kontakta gärna valberedningen i god tid före årsstämman om du själv vill ställa upp på ett förtroendeuppdrag eller känner någon i området som skulle vara en lämplig kandidat.

Du når oss i valberedningen enklast via mejl:

val@kvarnakershamn.se

Valberedningen 2021-2022

  • Göran Allernäs Kafle, Tel: 072-555 10 20 (sammankallande) 
  • Lars Sundström Tel: 0705-66 12 34
  • Christina Sääf Tel: 0760-28 66 02