Valberedning

Uppdaterad 2022-07-04

Valberedningens förslag inför årets ordinarie stämma lördagen den 23 juli 2022

Val av 2 ordinarie styrelseledamöter på 2 år:

Maria Hagberg och Mikael Nordh.

Ett år kvar: Erik Gutenwik och Robin Ljungar

Omval suppleant: Karin Stark / anm. suppleanter väljs på ett år

Nyval suppleant: Per Lagerlöf

Nyval av föreningsordförande, ett år: Erik Gutenwik

Val av ordinarie revisorer på ett år:

Omval: Ingegerd Salomonsson

Nyval: Stefan De Maré

Val av revisorssuppleant:

Omval ett år: Helen Almström

// Valberedningen måndagen den 4 juli 2022

Inför årsstämman förbereder valberedningen förslag på kandidater till styrelsen, suppleanter och revisorer.

Kontakta gärna valberedningen i god tid före årsstämman om du själv vill ställa upp på ett förtroendeuppdrag eller känner någon i området som skulle vara en lämplig kandidat.

Du når oss i valberedningen enklast via mejl:

val@kvarnakershamn.se

Valberedningen 2021-2022

  • Göran Allernäs Kafle, Tel: 072-555 10 20 (sammankallande) 
  • Lars Sundström Tel: 0705-66 12 34
  • Christina Sääf Tel: 0760-28 66 02