Valberedning

Inför årsstämman förbereder valberedningen förslag på kandidater till styrelsen, suppleanter och revisorer.

Kontakta gärna valberedningen i god tid före årsstämman om du själv vill ställa upp på ett förtroendeuppdrag eller känner någon i området som skulle vara en lämplig kandidat.

Du når oss i valberedningen enklast via mejl:

val@kvarnakershamn.se

Valberedningens förslag till årets ordinarie stämma den 22 juli 2021

Valberedningen har haft ett antal kontakter under mandatperioden och har enats i sammanträde den 23 juni 2021 till förslag på kandidater:

Styrelse:

Ett år kvar: Anna Holmgren 2020-2022, Åsa Brändefors 2020-2022
Omval: Erik Gutenwik 2021-2023
Från suppleant till ordinarie ledamot: Robin Ljungar 2021-2023
Suppleant: Karin Stark 2021-2022
 
Styrelseordförande : Anna Holmgren 2021-2022

 

Revisorer: 2021-2022

Omval samtliga: Ingegerd Salomonsson och Per Lagerlöf. Suppleant Helen Almström.

 

 

 

Valberedningen 2020-2021:

  • Göran Allernäs Kafle, Tel: 072-555 10 20 (sammankallande) 
  • Lars Sundström Tel: 0705-66 12 34
  • Christina Sääf Tel: 0760-28 66 02

Aktuella valda ledamöter på stämman 2020 till nästa ordinarie stämma 2021

Styrelse:

Anna Holmgren, ordf. 2020-2022, Åsa Brändefors 2020-2022, Kristina Berglund 2020-2021 och Erik Gutenwik 2020-2021. Suppleant Robin Ljungar 2020-2021

Notera avsägelse från Kristina Berglund och med anledning därav har Robin Ljungar arbetat som sekreterare i styrelsen.

Revisorer, alla på ett år:

Ingegerd Salomonsson och Per Lagerlöf. Suppleant Helen Almström.