Valberedning 2023

Uppdaterad 2022-08-02

Valberedningen 2022-2023

  • Christina Sääf (sammankallande)  Tel: 076-0286602
  • Lars Sundström Tel: 0705-66 12 34
  • Per Hansson  Tel: 070-6103230

Valberedningens förslag inför årets ordinarie stämma lördagen den 22 juli 2023

Val av 2 ordinarie styrelseledamöter på 2 år:

Ett år kvar:

suppleant:

suppleant:

Föreningsordförande, ett år:

Val av ordinarie revisorer på ett år:

Val av revisorssuppleant:

// Valberedningen den

Inför årsstämman förbereder valberedningen förslag på kandidater till styrelsen, suppleanter och revisorer.

Kontakta gärna valberedningen i god tid före årsstämman om du själv vill ställa upp på ett förtroendeuppdrag eller känner någon i området som skulle vara en lämplig kandidat.