Ordinarie stämma 2022

Stämman hålls i Silte Bygdegård 2022 lördagen den 23 juli kl. 10.00