Nästa årsstämma:

lördag den 22 juli 2023 i Silte Bygdegård kl. 10.00 -Kallelse kommer senast 14 dagar före ovannämnda datum.

Uppdaterad 2022-08-02

Fullsatt på stämman 2022 och flera som satte sig mot fönsterraden för att få plats. Inga problem med det goda humöret!

Stämman hålls i Silte Bygdegård den 22 juli kl. 10.00 2023. För att vi ska kunna börja på utsatt tid ber vi att ni kommer ca 15 minuter före kl. 10.00. 
Här finns alla handlingar inför stämman. Vi kommer inte att tillhandahålla utskrivna exemplar av handlingar. Vi kommer däremot att visa delar av materialet via projektor. 

Väl mött!

Styrelsen

Handlingar, kallelser etc. publiceras i tid före stämman 22 juli 2023