Området runt tennisbanan förbättras

Jordvallarna vid tennisbanan har nu transporterats bort. Det är första ledet i en plan att rusta upp tennisbaneområdet och festplatsen så att det blir trevliga mötesplatser centralt inom samfällighetens område.

Området utanför tennisbanan får därmed ett lyft. Tennisbanan ligger i hednatur som ger en växtlighet av ängskaraktär med enstaka träd. Efter bortforslingen av jordvallarna är marken för tillfället relativt bar. Så småningom kommer växtligheten få samma karaktär som övriga ängar i området. Finplanering och sådd för att snabba på återskapandet av ängsmarken kommer att genomföras.

Tennisbanan kommer att ses över, bland annat ska stolpar vid norra kortsidan förankras bättre i marken.

Boule- och volleybollplanerna behöver inget underhåll i år.

2016 flyttades jordhögar som fanns närmare Lofthusvägen för att skapa ett vindskydd framför tennisbanan. Tanken var att jordvallarna skulle ersätta det vindskydd som var uppsatt på staketet runt tennisbanan. Hela staketet hade gett vika i höststormarna och styrelsen bedömde då att detta var en bra lösning.

Nu, med två års erfarenhet i bagaget och återkoppling från de boende i området, har det tidigare beslutet omprövats och jordvallarna har tagits bort. Utan jordvallar får området ett öppnare och mer tillgängligt boll-, boule och lekområde.

Denna sommar sätts inget vindskydd upp. Frågan utvärderas under hösten. Återkoppla gärna dina erfarenheter av tennisspel utan vindskydd till styrelsen.

Läs mer om årets förbättringar i området »

Före och efter

Foto: Lennart Cantell
Så här ser bollområdet ut nu. Foto: Lennart Cantell