Begränsad framkomlighet vecka 38

Under vecka 38, det vill säga 17 till 23 september kommer Kvarnvägen vara avstängd från Kvarnåkershamnsvägen och en bit in på Kvarnvägen mot Snoder.

Avstängningen innebär att de som tar sig till och från sin fastighet i Kvarnåkershamn via Kvarnvägen, bör åka Kvarnåkershamnsvägen istället.

I de fall Kvarnåkershamnsvägen skulle vara påverkad så att framkomligheten till Lofthusvägen begränsats kommer den pollare som stänger av Björnbärsstigen och Rotstigen vara upplåst och borttagen för att underlätta för de boende.

Avstängningen av vägen beror på arbeten med Kvarnåkershamns bräckvattenverk.