Höststormarna flyttade på bryggan

Samtidigt med den inplanerade upptagningen av Kvarnåkershamns brygga kom den första höststormen och spolade ner många av bryggans sektioner i vattnet.

Flera sektioner drev bort med vågorna och fick bärgas, några så långt bort som i närheten av vattenverksbygget. Bryggans olika delar har nu tagits upp på strandbanken med hjälp av båt och hjullastare. Bryggsektionerna kommer att ses över, brädor som släppt ska skruvas fast och skadat virke ersättas med nytt.

– Bryggan brukar tas upp under september, och många har använt bryggan långt in i september tack vare den varma sommaren, säger Lennart Cantell i styrelsen. Framöver kommer vi behöva ta upp bryggan redan i slutet av augusti för att säkra att detta inte händer igen.