Begränsad framkomlighet 10-12 december

Under första delen av vecka 50, det vill säga 10 till 12 december kommer det vara begränsad framkomlighet på Kvarnåkershamnsvägen på grund av asfaltering.

I de fall Kvarnåkershamnsvägen skulle vara påverkad så att framkomligheten till Lofthusvägen begränsats, hänvisas till Grenstigen för in- och utfart i området och den pollare som stänger av Björnbärsstigen och Rotstigen kommer att vara upplåst och borttagen för att underlätta för de boende.

Störningarna beror på arbeten med asfaltering av Kvarnåkershamnsvägen.

Foto: Skanska