God Jul och Gott Nytt År

I Kvarnåkershamn du kan träna dina lår

Nu är 2018 i det närmaste förbi
Vi förstått att det finns många som i vältränad kropp vill förbli.

Styrelsen skickar en hälsning:
Mycket har fixat och ordnats, bland annat till tennisbanans frälsning.

Hela tennisbaneområdet har fått sig ett ryck,
Med sträckta nät och lagade staket kan du ge ditt rack ett extra tryck.

Det efterlängtade utegymmet har kommit på plats
Med barkmull i botten och redskap för träning kan du nu ta sats,

välta däck och kliva upp på sten,
böja och sträcka på armar och ben.

Den som hellre vill softa
Kan njuta av nyrenoverad boulbana, iklädd en värmade kofta.

Till träningsområdets alla baner,
En grusgång kommer till, så du kan ta dig dit när du har träningsplaner

God Jul och Gott Nytt år
Önskar
Kvarnåkershamns Södra Samfällighet
Styrelsen


Samma information utan rim:

Aktiv höst borgar för aktiv vår och sommar

Under hösten har flera arbeten med träningsområdet påbörjats och flera är redan färdigställda. När våren kommer och vädret tillåter kommer de arbetena att slutföras:

1. Nytt! Utegym, etapp 1

Ett utegym håller på att skapas vid tennisbaneområdet. Det är en första etapp som kan kompletteras och byggas ut efter hand.

Utegymmet består av:

  • En uppsättning redskap väl förankrade i marken
  • En stor sten att kliva upp och ner på
  • Ett stort och flera små däck att välta och göra andra övningar med

Allt på ett underlag av barkmull.

2. Tennisbanan

Tennisbanan har fått en ordentlig genomgång:

  • Sly och mindre träd i anslutning till staketet runt banan, har grävts upp med rötterna.
  • Staketet och gunnebostängslet är också reparerat och säkrat i marken.
  • Tennisnätet är uppspänt på riktade nätstolpar.
  • En ny bokningstavla är på plats.

3. Boulebanan

Boulebanan har harvats och nytt grus har tillförts. Det nya gruset ska krattas ut så att banan blir jämn.

4. Grusgång

En grusgång in till träningsbanorna kommer anläggas från redskapsförrådet mot spelplanerna. Där kommer även ett parkeringsområde anvisas.