Nya stadgar

Föreningens stadgar har uppdaterats och finns nu tillgängliga på hemsidan.

Det som ändrats är:

Paragraf 21 innehåller en lagenlig korrigering i förhållande till
stämmobeslutet, nämligen att stämmohandlingarna skall justeras inom två
veckor (ej tre veckor) efter stämman.

Föreningens styrande dokument »