Vill du ingå i södra Kvarnåkershamns tennisgrupp?

Styrelsen vill utse en tennisgrupp för att driva intresset kring aktiviteter på tennisbanan.

Gruppen skulle kunna verka för att tennisbanan utnyttjas på bästa sätt, uppmuntra till spel och hålla i det praktiska kring tennisbanan.

Tennisgruppens ansvar omfattar att:

·       sätta upp vindskyddet på våren och ta ner det på hösten

·       sätta upp tennisnätet på våren och ta ner det på hösten

·       se till att det finns en bokningslista på anslagstavlan vid banan

Är du intresserad? Ta gärna kontakt med Olov Blix, på telefon 070-589 96 50 eller epost olov@blix.se

Photo Wikimedia Common, By Kance: https://www.flickr.com/photos/kentmercurio/59629166/ , CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=507392