Årsmöte fredagen den 26 juli klockan tio

Samfällighetens årsmöte kommer i år att hållas i Silte bygdegård fredagen den 26 juli klockan 10:00. 

Dagordning och övrigt material distribueras  i brevlådorna i Kvarnåkershamn. De som vill ha materialet via Epost kan anmäla till Lennart Cantell lennart.cantell@hotmail.com

Karta till Siltegården »

Välkommen!

Styrelsen