Elskåpen i området får besök av vildkaniner

I Södra Kvarnåkershamns samfällighet har elskåpen som mäter och matar el till fastigheterna placerats på samfällighetens mark vilket har lett till frågor till styrelsen om vem som ansvarar för skåp och elmatning från skåpen till fastigheterna. Skåpen har också fått ovälkomna besök av rabbisar, vildkaniner. 

Mätarskåpet för el är ditt eget

– Vi har varit i kontakt med GEAB för att reda ut ansvarsförhållanden för mätarskåp och elmatningar inom föreningens område, säger Christer Ekermann, ledamot i styrelsen. Det finns bara två parter i elavtalet. Dels kunden, det vill säga fastighetsägaren som är ansluten till mätarskåpet, dels elnätsbolaget, det vill säga GEAB.

Det spelar alltså ingen roll att mätarskåpet är placerat på samfällighetens mark, vilket innebär att de inte är en fråga för föreningens styrelse trots att skåpet är placerat på föreningens mark.

– Frågor som rör mätarskåp eller el till fastigheten ska alltså hanteras mellan varje fastighetsägare och GEAB, säger Christer. Det gäller även eventuella framtida försäkringstekniska frågor om elmatning. De här ansvarsförhållandena regleras av ellagen och elsäkerhetslagen med tillhörande föreskrifter.

– Jag vet att några fastighetsägare tidigare fått andra besked av GEAB, men det byggde på en missuppfattning från GEABs sida, förklarar Christer. De utgick då från att elskåpet var placerat på kundens tomtmark, vilket generellt är vanligt. 

Rabbisarna gräver vid elskåpen

Efter flera milda vintrar och få infektioner av gulsot och myxomatos är stammen av vildkaniner mycket stor. Rabbisarna, som vi kallar våra vildkaniner, bygger, biter, gräver och ställer till det inom hela vårt område och problemen med kaninerna är så stort att det inte är helt lätt att åtgärda.

Foto: Cheryl Empey, Freeimages.

– Vi i styrelsen har därför undersökt vad som är möjligt att göra åt rabbisarna, säger Christer Ekermann. Att hålla efter stammen av vildkaniner faller under jaktlagen som är tydlig med att man inte får orsaka vilda djur onödigt lidande. Det behöver vi ta hänsyn till och tillsammans kan vi göra området litet mindre attraktivt för rabbisarna.

Vad kan vi göra?

  • Föreningen klipper samfällighetens ängar en gång per sommar. Det är okej att själv klippa ängsmarken närmast sitt eget hus om så önskas. Då blir det ”mindre mysigt” för rabbisarna att gömma sig i det höga gräset. Läs mer under Om Kvarnåkershamn under rubriken Allmänningarna
  • Rensa undan sly och hagtornsbuskar på din tomt och närmast utanför din tomt. 
  • Silte jaktvårdslag jagar vildkanin på samfälligheten på hösten. De informerar styrelsen när det är dags. Om du har stora problem på din tomt kan de eventuellt även jaga där. Läs mer om rabbisjakt i området här
  • Ta gärna för vana att gräva igen hålen så snart ni ser dom. Det verkar som om kaninerna då efter en stund tröttnar och byter plats.
    • Om du har rabbisgångar vid ditt mätarskåp för el: Att fylla igen hålen vid elskåpen med sand kan vara ett sätt. Var dock noga med att inte stoppa ner spaden för långt eller fylla med annat som kan skada kablarna.
    • Flytta eller rör heller aldrig kablar som är skadade! Kontakta istället GEABs felanmälan på 020-285050 som då hjälper till att åtgärda.

Foto: Cheryl Empey, Freeimages och Pia Löfqvist Gustafsson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *