Ny Facebookgrupp!

Styrelsen har den 30 juli 2020 beslutat att under en försöksperiod i vart fall året ut öppna en andra Facebookgrupp, alltså utöver vår Facebookgrupp ”Kvarnåkershamn”.
Avsikten är dels att hemsidan ska vara en plats där medlemmar och andra ska kunna hitta viktig, aktuell information om området,
dels att föreningsmedlemmarna i samfälligheten på vår NYA Facebookgrupp fritt ska kunna diskutera föreningsangelägenheter liknande det som behandlas på årsmötena.

För vår nuvarande Facebookgrupp blir det bara en mindre förändring, nämligen att de föreningsangelägenheter som liknar det som tas upp på stämmorna (kostnader, motioner, övriga frågor, förslag mm.) skall tas upp i den nya Facebookgruppen ”Kvarnåkersvallen”.


Det kan noteras att allt det som tas upp i form av inlägg och kommentarer på denna vår ”gamla” offentliga Facebook grupp ”Kvarnåkershamn” naturligtvis kan läsas av alla som har ett konto på Facebook. Man behöver alltså inte ens vara medlem i gruppen för att kolla vad vi skriver om där.


Tanken är alltså att vi har en informationskanal, dvs. vår Hemsida, och vår nuvarande Facebookgrupp ”Kvarnåkershamn” och i den senare är det fritt för alla medlemmar att skriva, lägga upp bilder, tipsa om olika aktiviteter mm.

Nu får vi dessutom en tydlig diskussionskanal.Kvarnåkersvallen”. Den kallas på Facebookspråk för ”Privat” (förr sluten). Gruppen kan även göras dold, men av praktiska skäl görs den synlig, så att medlemsförfrågan blir enkel att göra.

För de som inte är på facebook är det ingen skillnad mot vår nuvarande grupp eftersom de inte heller kan gå in där. Däremot har nu föreningen en mejladress på hemsidan som ändå ger en möjlighet till viss kommunicering. Hur många som inte är på facebook bland oss är oklart

Sammanfattning: Föreningen har nu två Facebookgrupper: Kvarnåkershamn samt Kvarnåkersvallen. Föreningen har även en hemsida, kvarnakershamn.se som ägs av föreningen och ligger på ett s.k. webbhotell. Den administreras f.n. av Affe Aller i ett samarbetsavtal med styrelsen.


För att godkännas som medlem i den nya Facebookgruppen gäller samma villkor för de som är berättigade att delta på föreningsstämmorna, alltså fastighetsägare inom Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening med den/de som de delar fastigheten med. Alltså snäppet under de med rösträtt på stämmorna. Övriga godkänns alltså inte. Ingen utomstående kan komma in i gruppen och läsa . Då gruppen markeras som Privat kan den sedan inte göras offentlig enligt Facebooks egna villkor.


Återigen: Allt kan avhandlas i denna nya grupp ”Kvarnåkersvallen” om det liknar det som vi tar upp på våra stämmor! Se dina inlägg gärna som ett bidrag till förbättringar.


Fördelarna är att vi alla kan diskutera och publicera, ostörda för yttre ögon i vårt alldeles egna forum!
Men det betyder inte att att forumet ska bli till en grupp som uppmuntrar till att kasta mera ved på brasan! Den som gör det riskerar att plockas bort ett tag från gruppen.


Tanken är att vi alla ska kunna känna att vi egentligen vill kroka arm och gå vägen framåt tillsammans i vårt underbara område. Om då vägen dit ibland är lite krånglig så kan vi trots allt få känna oss trygga i att ha möjligheten att kunna få ”sjunga ut” inom vår stora ”Kvarnåkershamnsfamilj” utan att hela Sverige behöver fundera över vad vi menar.


Den som inte vill gå med ska förstås inte göra det. Men: Skriver du då inlägg på vår öppna/offentliga Facebook Kvarnåkershamnsgrupp som det istället borde skrivas om i denna vår nya privata Facebookgrupp Kvarnåkersvallen, tas det inlägget bort och skribenten påminns då om att göra inlägget på den nya gruppen Kvarnåkersvallen. Men då måste du vara medlem i gruppen.


Alla ska ha rätt att göra inlägg, ge synpunkter mm. och det uppskattas högt om vi nu när möjlighet finns, gör det i rätt forum. Observera att de inlägg av diskussionskaraktär som nu ligger på hemsidan kommer att flyttas till vår nya Facebookgrupp. Hemsidan ägs av styrelsen/ föreningen och är en offentlig informationskanal och föreningens ansikte utåt.


Du blir medlem genom att göra medlemsförfrågan för Kvarnåkersvallen. Om du vet att du inte står upptagen i vår debiteringslängd för fastighetsägarna vänligen mejla info@kvarnakershamn.se och beskriv din koppling till föreningen.


För gruppmedlems inlägg tillämpar vi strikt två av Facebooks regler. Detta läser du om i ”OM”!

Varmt välkommen till denna vår nystartade diskussionskanal!


Med Kvarnåkershamnshälsningar,
/Affe Aller, administratör för gruppen


Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening den 30 juli 2020
Anna Holmgren, styrelseordförande, Erik Gutenwik, Åsa Brändefors, Robin Ljungar styrelseledamöter