Stämmoprotokoll 20200724

finns nu att ladda ner:

https://www.kvarnakershamn.se/ledning-och-styrning/styrande-dokument/

De fastighetsägare som vill ta del av en eller flera bilagor ombedes mejla Erik Gutenwik: Erik.Gutenwik@outlook.com. Revisorerna för verksamhetsåret 2019/20 har även skriftligen kommenterat de synpunkter på revisionsrapporten som framfördes i samband med ordinarie föreningsstämma (bilaga 8). Revisorernas slutkommentar lämnas också ut på begäran enligt ovan.

/Styrelsen