Bottenkänning i Östersjön

Ny badstege med rillade steg är fastmonterad och står numera på stadig grund.
En god idé även denna sommar 2021 är att tänka på avståndet och undvika att trängas framme vid badstegen.
Det kostar att driva bryggan. Alla bidrag välkomnas.

Samt några bilder från 3 maj 2008

Hej och hå! Här läggs bryggan i av föreningsmedlemmar .
Vad gör man inte för att få en härlig badsommar!
Så var det klart! En medlem hade ställt upp med en dragkärra.

/ G A K