Tre generationers uppslutning på årets städdag 15 maj 2021!

Städdagarna i samfälligheten är nu inne på det femte årtiondet. En uppskattad tradition!

Ordföranden hälsar alla välkomna och går igenom städdagens aktiviteter.

Allt gick som det skulle med rensning av ogräs, strandstädning, åtgärder vid tennisplan, nät och vindskydd, flaggstång och mycket annat smått och gott som behövde snyggas till. Ett välskött område med ständig planering för att hålla det i närmast toppskick!

Uppslutningen var massiv! Inemot 50 st. deltagare om barnen räknas in såklart! Det uppskattades av alla att få se dessa våra framtida fastighetsägare. Och en del av dem kanske också blivande styrelsemedlemmar.

Det kändes som att det var maximalt med positiva deltagare i en välorganiserad städdag.

Varför inte tacka både oss själva och styrelsen för denna härliga och väl genomförda dag!

/G A K