Påminnelse om årets vårstädning 2021

Här är en grupp flitiga Kvarnåkershamnare samlade den 1 juni 2019. Pandemin slog till under 2020, men nu kör vi tillsammans igen! Fast med corona-avstånd förstås!

Välkomna till en corona-anpassad städdag på lördag den 15 maj kl 10-12. Vi samlas vid festplatsen. För säkerhets skull ber vi att alla tar med sitt eget fika. Väl mött!


Hälsningar Styrelsen