Inbjudan till informationsmöte om stora bryggan

Som vi tidigare berättat har Kristina Berglund på styrelsens uppdrag utrett renoveringsbehovet av stora bryggan. Nu är utredningen klar och den visar att bryggan är i stort behov av reparation. Här publiceras rapporten i sin helhet. Vi avser också att distribuera utredningen via e-post till den adress som uppgavs vid stämman 2020 (observera att vi i dagsläget saknar e-postadress till flera medlemmar så om du inte fått ett mejl från oss senast den 21 april saknar vi troligen din e-postadress). 


Styrelsen bjuder nu in samfällighetens medlemmar till ett informationsmöte där utredningen föredras och den föreslagna åtgärden presenteras. Informationsmötet kommer att hållas digitalt lördagen den 8 maj kl 10–11.

Anmälan krävs! Anmäl ditt deltagande genom att skicka namn och fastighetsbeteckning till info@kvarnakershamn.se senast den 1 maj. Ange ”anmälan” som ämnesrad. Efter sista anmälningsdag får du en länk till mötet till din e-post. Det krävs inget särskilt program för att delta, endast internetuppkoppling. Styrelsen undersöker möjligheten att spela in mötet och återkommer om detta är möjligt före den 8 maj. 


Vi kommer också att svara på frågor. För att underlätta administrationen ber vi att du skickar din fråga senast den 6 maj till info@kvarnakershamn.se

Ange ”fråga” som ämnesrad. 


Utöver styrelsen deltar rapportens författare Kristina Berglund och Niklas Forsman från Dyk & Anläggning AB i mötet.


Varmt välkomna!

Styrelsen