Röjning på strandängarna i juni 2021

Vy sedd från festplatsen ner över åkermarken mot stranden.

Det pågår en röjning på strandängarna, från diket dansbanan – strandvägen och norrut i höjd med Klöverstigen-Mjölonstigen – Salmbärsstigen. Röjningarna görs enligt riktlinjerna för samfällighetens beslutade skogsvårdsvårdsplan. 

/Styrelsen