Ansökan om stämning mot Södra Kvarnåkershamns Samfällighet, klander av stämmobeslut

Igår (2022-08-09) mottog vår samfällighetsförening en stämningsansökan som inlämnats till Nacka tingsrätt (Mål/Ärende F 5431-22). Ansökan avser eventuella felaktigheter i det beslut som togs på årsstämman i juli 2022 avseende fortsatt planerat underhåll av bryggan under hösten 2022. Ansökan är gjord av ägarna till tre fastigheter inom samfälligheten.

I stämningsansökan ifrågasätts vidare om bryggan ryms inom det anläggningsbeslut som finns för föreningen och därmed rätten för föreningen att besluta om och uttaxera kostnader för bryggan.

I tillägg till detta har ansökarna yrkat om inhibition av stämmobeslutet till dess att målet avgörs. Om domstolen beslutar om inhibition innebär det att vi kan behöva stoppa de redan beställda och påbörjade arbetena, vilket skett enligt stämmobeslutet, och stå för de redan nedlagda kostnaderna.

Styrelsen behöver nu hantera detta så att vår samfällighet först och främst hålls skadefri men också så att vi kan fortsätta att rå om bryggan och säkerställa dess fortlevnad, i enlighet med stämmans beslut. Till detta kommer vi behöva anlita extern juridisk expertis som tyvärr kommer att kosta en del pengar för föreningen som det inte budgeterats för.

Vi återkommer i ärendet allt eftersom det fortskrider och nya uppgifter tillkommer.

Hälsningar

Styrelsen