Stämmoprotokoll publicerat den 1 aug 2022 för årets stämma den 23 juli 2022

Styrande dokument – Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening (kvarnakershamn.se)

Medlemmarna är ute i god tid. liksom styrelsen som arbetar datoriserat till största delen.

Snabbt jobbat styrelsen och justeringsmän och stämmoordförande!

// G A K