Stämma 2022 i Silte Bygdegård den 23 juli

Ordning och reda. Koll i medlemsmatrikel för att få röstkort.
Bra lokal med modern utrustning
Medlemmarna är ute i god tid. liksom styrelsen som arbetar datoriserat till största delen.
Fullsatt och flera som satte sig mot fönsterraden för att få plats. Inga problem med det goda humöret!
Inga sura miner här inte!
Nu är stämman igång och förstås med laptops lite här och var.
Alla kunde framföra sin mening och inte minst intressanta redogörelser bidrog till stämmans höga kvalitét.
Bra med bensträckare och två fikapauser gjorde susen och styrelsen hade som vanligt skött sig exemplariskt.

Så avslutades ännu en av stämmorna, ungefär den 42.a årsstämman. Under den tiden har samfälligheten utvecklats enormt, hus har byggts, generationer har tillkommit, med nya och spännande idéer. Med lyhörda medlemmar har stämmorna också gått framåt, där föryngring varit en del av arbetet med förändring. Stegvis och eftertänksamt förstås, men processen kan inte stoppas. Alldeles välkommet! Vi kvarnåkershamnare behöver varandra. Så enkelt är det, eller hur?

G A K