Extrastämma i Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening 2022-11-05

Extrastämman, som hölls i Silte bygdegård, var förhållandevis välbesökt, med tanke på årstiden. Ett drygt 25 tal personer var på plats, som representerade 16 fastigheter. Ytterligare 56 fastigheter representerades genom fullmakter så totalt representerades 72 fastigheter.

Stämman gav styrelsen ett tydligt mandat (82% röstade för och 18% mot) för att gå vidare med att initiera en tilläggsförrättning med syfte att inkludera bryggan i samfällighetens gemensamhetsanläggning. Som nämndes på stämman har Lantmäteriet för närvarande långa väntetider så det kommer att dröja innan ärendet kan påbörjas. Styrelsen återkommer med löpande information när förrättningen väl har startat.

Bilaga 1 kan inte publiceras här med anledning av regelverk för GDPR. Önskar ni ta del av bilaga 1 till protokollet (röstlängd) så kontakta Erik Gutenwik (erik.gutenwik@outlook.com).

Extrastämma i Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening 2022-11-05

Extrastämman, som hölls i Silte bygdegård, var förhållandevis välbesökt, med tanke på årstiden. Ett drygt 25 tal personer var på plats, som representerade 16 fastigheter. Ytterligare 56 fastigheter representerades genom fullmakter så totalt representerades 72 fastigheter.

Stämman gav styrelsen ett tydligt mandat (82% röstade för och 18% mot) för att gå vidare med att initiera en tilläggsförrättning med syfte att inkludera bryggan i samfällighetens gemensamhetsanläggning. Som nämndes på stämman har Lantmäteriet för närvarande långa väntetider så det kommer att dröja innan ärendet kan påbörjas. Styrelsen återkommer med löpande information när förrättningen väl har startat.

Bilaga 1 kan inte publiceras här med anledning av regelverk för GDPR. Önskar ni ta del av bilaga 1 till protokollet (röstlängd) så kontakta Erik Gutenwik (erik.gutenwik@outlook.com).

”Bilaga 3 kan inte publiceras här då, de som inkommit med reservationen, anser att det strider mot regelverk för GDPR. Önskar ni ta del av bilaga 3 till protokollet (reservation) så kontakta Erik Gutenwik (erik.gutenwik@outlook.com)”