Julhälsning från Kvarnåkershamn

Nu närmar vi oss slutet på 2022 och snart stundar ett nytt år. I en orolig och oförutsägbar omvärld bjuder vårt fina Kvarnåkershamn möjlighet till rekreation och vila från både stora och små problem. 2022 har utgjort ett pärlband av kriser med kriget, inflation, räntehöjningar, galopperande energipriser och en fastighetsmarknad som nästan helt bromsat in. Detta till trots ha vi fått nya grannar i vår förening som vi vill välkomna extra till vårt härliga område!

Under 2022 har föreningen anordnat strandstädning och Midsommarfirande. Skogsvården har rullat på enligt den nya skogsvårdsplanen. Badstranden har röjts från släke. Vägunderhåll har skett enligt verksamhetsplanen. Året har emellertid i stor utsträckning präglats av frågor kring vår brygga och dess finansiering. Under november hölls en extra föreningsstämma som beslutade att samfälligheten ska ansöka om att få bryggan inkluderad i anläggningsbeslutet och styrelsen fick i uppdrag att påbörja en sådan process. Fristen för överklagan av extrastämmans beslut har löpt ut varför styrelsen nu påbörjat det formella arbetet med anläggningsförrättningen. Handläggningstiderna hos Lantmäteriet är dock för närvarande mycket långa varför det dessvärre kommer att dra ut på tiden innan vi kan se konkreta resultat.

För att säkerställa fortsatt säker användning under 2023, liksom att bryggan kan läggas i och tas upp, bildades den ideella föreningen Rädda Badbryggan i Kvarnåkershamn (RBK). RBK:s syfte är att bekosta och utföra dessa arbeten under en period när vår samfällighetsförening, till följd av stämningen tidigare i år, är förhindrad att hand om bryggan. Medlemmarna i RBK, som består av frivilliga fastighetsägare i Kvarnåkershamn och Silte med omnejd, har på kort tid genomfört ett otroligt arbete med att skapa finansieringsförutsättningar tillsammans med sponsorer för att kunna bekosta omhändertagande av bryggan under 2023. När vi tar nästa dopp i havet från bryggan nästa sommar, så är detta endast möjligt tack vare RBK:s fantastiska engagemang och arbete. Läs gärna mer om detta på RBK:s hemsida www.raddabadbryggan.se    

Jul och Nyår i Kvarnåkershamn kommer att bli grön. Den lilla snö som fanns här för några dagar sedan har nu regnat bort. Kontrasterna mot en dag under högsommaren är stora. De allra flesta hus står tomma och man ser knappt en människa när man är ute och promenerar. Havet är mörkt, kallt och inbjuder knappast till bad. Även om det kan kännas grått i vårt område under december månad så kan man uppleva helt andra kvaliteter än på sommaren. För den som gillar totalt lugn, härliga promenader längs ett stormigt hav och mys i stugan när mörkret sänker sig redan vid tretiden på eftermiddagen så finns allt det här. Mörkret som lägrar sig under kvällen är mäktigt och inbjuder till reflektion.

Styrelsen önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!