Vi efterlyser fler som vill hjälpa till

Som tidigare har diskuterats på årsstämmor mm. så behöver vi fler frivilliga krafter som är med i arbetet i vår förening. Med gemensamma frivilliga insatser har vi möjlighet att hålla ner kostnaderna som vi annars måste belasta föreningen med. Just nu så finns en skogsgrupp som gör ett mycket bra arbete med att planera gallringar med extern entreprenör men som också samlar frivilliga för egna mindre gallrings- och skogsvårdsinsatser. Ett annat gott exempel är det initiativ som nyligen har gjorts med att samla några frivilliga krafter och få spången till brudkorset utbytt, och stigen dit röjd. I tillägg till detta så har det även bedrivits cirkelträning på gymmet och yoga på estraden vid festplatsen under sommaren.

Vi efterlyser nu fler som är villiga att bidra till vår förening. Ibland kan det handla om en punktinsats ibland handlar det om återkommande aktiviteter. Vi ser att det skulle vara bra med en grupp som engagerar sig i Kvarnvallen (bouleplanen, tennisbanan, gymmet etc.). En grupp som håller i städdagen (här har vi funderat på att ev. utöka med en städdag även på hösten) och ytterligare en grupp som håller i sociala aktiviteter (ex. midsommarfirande men kanske även anordna andra aktiviteter som grillkvällar, bouleturnering etc.?). Exempel på en punktaktivitet som har efterlysts är att hålla en HLR (hjärtlungräddning) utbildning vid något tillfälle. Det kan även finnas ytterligare behov utöver dessa. 

Förutom att hela vår samfällighet gynnas, så tror vi att ett bredare engagemang bland oss medlemmar ökar vår sammanhållning, ökar förståelsen för varandras behov och bidrar till nya positiva kontakter oss grannar i mellan. 

Om du känner att du skulle vilja vara en del i detta och kan tänka dig att vara sammankallande för någon grupp så anmäl ditt intresse till styrelsen. 

Hälsningar

Styrelsen